Jdi na obsah Jdi na menu

KURZ pro učitelky MŠ - Jak učit hře na flétnu

Kurz pro učitelky MŠ - Jak učit hře na flétnu v MŠ  - jednodenní.

 


Nabízíme vám kurz věnovaný specifikům skupinové výuky hry na flétnu v mateřských školách. Pokud máte možnost čerpat příspěvek od zaměstnavatele, uveďte tuto skutečnost do přihlášky - fakturu Vám vystavíme. Kurz je možné hradit ze šablon. Po ukončení kurzu získáte osvědčení.


Náplň kurzu:


 • význam flétny v rozvoji hudebnosti dětí, zdravotní efekt 
 • pozitiva a úskalí skupinové výuky
 • správné držení
 • dýchání a nadechování (dechová cvičení)
 • artikulace jako hlavní výrazový prostředek zobcové flétny 
 • úvod do fonogestiky a její využití při výuce
 • metodické poznámky k pracovním sešitům Flétnička I a Flétnička II
 • noty - jak na ně
 • rozvržení hodiny, učební osnova
 • využití dalších hudebních nástrojů
 • praktické ukázky výuky, hudebních her
 • diskuse nad tématy spojenými s výukou
 • doporučená další literatura

Termín:

NEDĚLE    6.10.2024 (čas 9:45 - 16:00)

Místo:

 Praha 8 

Co s sebou:

sopránovou zobcovou flétnu (ideálně Aulos nebo Yamaha) případně i alt, tenor, přezuvky, pohodlné oblečení 

Cena:

1200,- Kč

 

Pro přihlášení do kurzu zkopírujte text pod čarou, vyplňte a zašlete na email:

hudebniskolaabc@centrum.cz

                                                                                                                


Přihláška do kurzu Jak učit hře na flétnu v MŠ

Jméno a příjmení (příp. titul):

Datum narození:

Kontaktní telefon:

Místo, kde pracujete (město, ves):

Pár slov o sobě (vaše hudební vzdělání, vaše motivace pro absolvování kurzu, očekávání...):

Kurz bude hrazen: soukromě / zaměstnavatelem (nehodící se škrtněte)

Fakturační údaje: